Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim

Teknik Tablolar
Hoşgeldiniz!
Kağıt Ölçüleri
Büyük Sayıların Adları
Küçük Sayıların Adları
Daha Büyük Sayılar
Sabit Sayılar
PERiYODİK TABLO
Orbitaller Elementlerin Elektron Dizilişleri 1
Orbitaller Elementlerin Elektron Dizilişleri 2
Buhar Basınç Tablosu 1 - 70 Bar
Buhar Basınç Tablosu 100-374°C
Buhar Entalpi ve Entropi Grafikleri
Suyun Fiziksel Özellikleri_1
Suyun Fiziksel Özellikleri_2
Kızgın Yağlar Hakkında
Malzemelerin Özgül Isı Değerleri
Sertlik Kıyaslama Tablosu_1
Sertlik Kıyaslama Tablosu_2
Ay Segmanlar (Miller için)
Dış Segman Ölçüleri 3-100mm Çap için
Dış Segman Ölçüleri 102-400mm Çap için
İç Segman Ölçüleri 8-100mm Çap için
İç Segman Ölçüleri 102-400mm Çap için
Mil Kama Ölçüleri DIN 6885
Ay Kama Ölçüleri DIN 6888
Civata Ölçüleri
Konteyner Tip ve Ölçüleri
Lowbet Treyler Tipleri
Sabit Sayılar

Fizik ve Kimya Dünyasının Çok Bilinen Sabitleri

Sabitin Adı

İndisi

Sabitin Değeri

Birimi

Işık Hızı (Vakumlu Ortamda)

c

 299,792,458

m/s

Evrensel Kütle Çekim Sabiti

G

 6.67428x10-11

m3/(kg . s2)

*Standart Yerçekimi İvmesi

g

9.80665

m/s2

Plank Sabiti

h

6.62606896x10-34

J.s

İndirgemiş Plank Sabiti

ħ

1.054571628x10-34

Js

Atomik Kütle Birimi

u

1.660538782x10-27

kg

Avagadro Sayısı

NA

6.02214179x1023

1/mol

İdeal Gaz Hacmi
V 22.4136 L

Evrensel (Molar) Gaz Sabiti

Ru

8,314472

J/(mol . K)

Boltzman Sabiti

k

1.3806504x10-23

J/K

Stefan-Boltzman Sabiti

σ

5.6704x10-8

W/(m2 . K4)

Atmosfer Basıncı

Patm

760mm Hg (0oC)
= 10.3323 m
H2O (4oC)
= 1.01325 Bar
= 101325 Pa
 

Faraday Sabiti

F

96,485.3399

C/mol

Elektron Volt Sabiti

eV

1.602176487x10-19

J

Elektron Kütlesi

me

9.10938215x10-31

kg

Proton Kütlesi

mp

1.672621637x10-27

kg

Kuantum Hassas Bağlantı Sabiti

α

7.729735257x10-3

birimsiz

Bohr Yarıçapı

a0

5.291772086x10-11

m

Klasik Elektron Yarıçapı

re

2.817940289x10-15

m

Rydberg Sabiti

R∞

10,973,731.57

1/m

Curie sabiti

Ci

1,7x1010

Bq

Dünya Kütlesi

Mw

5,9736x1024

kg

Dünya Yarıçapı

rw

6,37101x106

m

Ses Hızı (1Atm. 0oC Havada)

c0

331.5

m/s

Ses Hızı (1Atm. 20oC Havada)

c

343.2

m/s

Ses Hızı (15oC Tatlı Su)

 c

1410

m/s

Ses Hızı (15oC Deniz Suyu)

 c

 1550

m/s

1 Coulomb  C 6,022x1018 electron
1 Amper Elektrik Akımı  A  C/s
6,022x1018 electron/s
 

 

 

 

 

* = Uluslararası genel kabuldür. Coğrafi yere göre değişir.

 

   Matematiksel Sabitler

Sabitin Adı

İndisi

Sabitin Değeri

Altın Oran Sabiti

ϕ

1.6180339887498948482045868343656

Pi Sayısı

π

3.1415926535897932384626433832795

Doğal Logaritma Tabanı

e

2.7182818284590452353602874713526

Euler Sabiti (gamma sabiti)

ɣ, C

0.57721566490153286061

Laplace Limit Sayısı

λ

0.6627434193491815

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOT     : Bazı sitelerde “Dönüştürme Oranları” Sabit Sayı olarak veriliyor. Burada bunun olmamasına dikkat edilmiştir.
Örnek   : 1kWh = 860kCal gibi. Bu bir sabit sayı değil bir birimden diğerine “Dönüştürme Oranı”dır.

Bazı sabit sayılar ise özellikle verilmedi çünkü bunlar ayrıca “Malzeme Özellikleri” tablosunda toplu olarak verilecektir.
Örnek   : Havanın manyetik geçirgenliği, diğer bütün malzemelerin manyetik geçirgenlik değerleriyle,

  Çeliğin uzama katsayısı diğer bütün malzemelerin uzama katsayılarıyla,

  Bakırın iletkenliği diğer malzemelerin iletkenlik değerleriyle birlikte verilecektir.

Ayrıca, çok kullanılmayan ve ancak konunun uzmanları tarafından ihtiyaç duyulabilecek sabitlere de burada yer verilmemiştir. 


 
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişimTeknik Tablolar