Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim

Teknik Tablolar
Hoşgeldiniz!
Kağıt Ölçüleri
Büyük Sayıların Adları
Küçük Sayıların Adları
Daha Büyük Sayılar
Sabit Sayılar
PERiYODİK TABLO
Orbitaller Elementlerin Elektron Dizilişleri 1
Orbitaller Elementlerin Elektron Dizilişleri 2
Buhar Basınç Tablosu 1 - 70 Bar
Buhar Basınç Tablosu 100-374°C
Buhar Entalpi ve Entropi Grafikleri
Suyun Fiziksel Özellikleri_1
Suyun Fiziksel Özellikleri_2
Kızgın Yağlar Hakkında
Malzemelerin Özgül Isı Değerleri
Sertlik Kıyaslama Tablosu_1
Sertlik Kıyaslama Tablosu_2
Ay Segmanlar (Miller için)
Dış Segman Ölçüleri 3-100mm Çap için
Dış Segman Ölçüleri 102-400mm Çap için
İç Segman Ölçüleri 8-100mm Çap için
İç Segman Ölçüleri 102-400mm Çap için
Mil Kama Ölçüleri DIN 6885
Ay Kama Ölçüleri DIN 6888
Civata Ölçüleri
Konteyner Tip ve Ölçüleri
Lowbet Treyler Tipleri
Küçük Sayıların Adları


KÜÇÜK SAYILARIN İSİMLERİ

Sayıların ifade şekilleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi farklı devlet ve bölgelerde farklı tarzdadır. O bakımdan sayının hangi ülkede ifade edileceği önemlidir.


Birim

Ön Eki

Kısaltma

Sayı

Sayısal İfadesi

TR/ABD/Modern Britanya

Sayısal İfadesi

Geleneksel

Kıta Avrupası

Sayısal İfadesi

Geleneksel Britanya/Hindistan

-

-

100

Bir

Bir

Bir

deci

d

10-1

Onda bir

Onda bir

Onda bir

centi

c

10-2

Yüzde bir

Yüzde bir

Yüzde bir

milli

m

10-3

Binde bir

Binde bir

Binde bir

mikro

µ

10-6

Milyonda bir

Milyonda bir

Milyonda bir

nano

n

10-9

Milyarda bir

Milyarda bir

Milyarda bir

piko

p

10-12

Trilyonda bir

Bilyonda bir

Bilyonda bir

femto

f

10-15

Katrilyonda bir

Bilyarda bir

Bin Bilyonda bir

atto

a

10-18

Kentilyonda bir

Trilyonda bir

Trilyonda bir

zepto

z

10-21

Sekstilyonda bir

Trilyarda bir

Bin Trilyonda bir

yocto

y

10-24

Septilyonda bir

Katrilyonda bir

Katrilyonda bir

xonto

x

10-27

Oktilyonda bir

Katrilyarda bir

Bin Katrilyonda bir

wekto

w

10-30

Nonilyonda bir

Kentilyonda bir

Kentilyonda bir

vunkto

v

10-33

Desilyonda bir

Kentilyarda bir

Bin Kentilyonda 1

unto

u

10-36

Undesilyonda bir

Sekstilyonda bir

Sekstilyonda bir

trekto

td

10-39

Dodesilyonda bir

Sekstilyarda bir

Bin Sekstilyonda 1

sotro

s

10-42

Tredesilyonda bir

Septilyonda bir

Septilyonda bir

rimto

r

10-45

Katordesilyonda bir

Septilyarda bir

Bin Septilyonda bir

quekto

q

10-48

Kendesilyonda bir

Oktilyonda bir

Oktilyonda bir

pekro

pk

10-51

Seksdesilyonda bir

Oktilyarda bir

Bin Oktilyonda bir

otro

o

10-54

Septendesilyonda 1

Nonilyonda bir

Nonilyonda bir

nekto

nk

10-57

Oktodesilyonda bir

Nonilyarda bir

Bin Nonilyonda bir

mikto

mi

10-60

Novemdesilyonda 1

Desilyonda bir

Desilyonda bir

lunto

l

10-63

Vigintilyonda bir

Desilyarda bir

Bin Desilyonda bir

 

 


  
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişimTeknik Tablolar