Ana Sayfa

EKONOMİ

Seyahat ve Yaşam

Sanat-Kültür-Tarih

SPOR

İşletmede Verimlilik

İşletmelerde İSG

TEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLER

Haberler & Duyurular

BLOG

Resim ve Karikatürler

Kayıt

İletişim
Hoşgeldiniz!
Genel Açıklama
İnsan Odaklı
Servis_1
Tesis Odaklı
Servis_1
Makine Odaklı
Servis_1
Fotoğraflar
İşletmede Verimlilik


 

Verimlilik


Her geçen gün iş hayatının daha rekabetçi hale geldiği Dünya’da, kendi kişisel verimliliği de dâhil çoğu kişinin aklında daha fazla verimlilik kaygıları bulunmaktadır.

Verimlilik, yalnız endüstriyel bir kavram değil aynı zamanda kişinin kendi başarısından, çevre kirliliğinin azaltılmasına kadar çok geniş sahayı ilgilendiren bir konudur.

Verimlilik her dönemde önemli olmuştur ama günümüz dünyasındaki iletişim, ambalaj, taşıma ve bankacılık koşullarının oldukça iyileşip, maliyetlerinin düşmesi, herkesi, her firmayı ve her devleti birbirinin rakibi haline getirmiştir. Bu da verimliliğin küçük yüzdelerde artışını dahi önemli kılmaktadır. Daha önceleri de önem arz eden verimlilik konusu artık neredeyse var olmanın temel unsuru haline gelmiştir.

Kişi verimliliği konunun ayrılmaz bir parçası ya da tamamlayan bir unsuru olsa da,

Mühendislik ve Yönetim açısından verimlilik kavramı;

-       Katma değeri düşük çok miktarda üretim yerine, katma değeri yüksek nispeten az miktarda üretim yapmak asıl hedef olmakla birlikte,

-       Mevcut üretim ve hizmet işlerinde kalite seviyesi aynı tutularak ve hatta yükseltilerek, üretimin arttırılıp maliyetlerin düşürülmesi,

-       Üretim ve hizmetlerin daha az enerji ve daha az sayı veya kalifiyedeki elemanla gerçekleştirilmesinin temini

-       Enerjinin daha ucuz yollarla elde edilmesi,

-       Üretimler sırasında ortaya çıkan fire, baca ve enerji atıklarının azaltılması, geri kazanımı veya dönüşümleri,

-       Eğer işletmede oluşan atık kimyasal malzemeler vs. varsa bunlardan yan ürünler elde edilmesi ile

-       Bütün bunların bir veya birkaçının birlikte uygulanması işlerinin bütünüdür.

Aksi halde bu yalnızca niceliksel bir üretim arttırma çabasından öteye geçmezken niteliksel olarak kurumu aşağı çeken bir çalışma haline dönüşebilir.

Bunun için ya başlangıcından itibaren ya da mevcut işletmede yapılacak yatırımların planlanması işleri bu kapsamdadır. Ancak tam da bu noktada bir başka verimlilik unsuru söz konusudur; Yatırım Verimliliği.

Hem sıfırdan hem de iyileştirme amaçlı sonradan yapılan yatırımlarda, yatırım maliyeti ile işletme maliyeti arasındaki denge önemlidir. Tabii, teknolojik ve fiziksel ömür de bu konuya dâhil edilirse iş daha da karmaşıklaşır.

Elde edilecek verimle, yatırımın kendini ne sürede amorti edip kâra geçireceği ve bu kârlılık döneminin teknolojik veya fiziksel ömürle ne kadar süreceği doğru hesaplanmaya çalışılmalıdır. Teknolojik iyileştirmelerin, verimliliğin diğer bir unsuru olduğu unutulmamalıdır.

Bu bölümde verimlilikle ilgili konularda bilgilerin, düşüncelerin, fikirlerin, metotların, uygulamaların ve yeniliklerin yer alması hedeflenmektedir.

 
 

 

  
Ana SayfaEKONOMİSeyahat ve YaşamSanat-Kültür-TarihSPORİşletmede Verimlilikİşletmelerde İSGTEKNİK BİLGİ ve ÇÖZÜMLERHaberler & DuyurularBLOGResim ve KarikatürlerKayıtİletişim